Bez názvu-3_Kreslicí plátno 1_Kreslicí plátno 1.png

viaGood vs Facebook

Avatar of Michal Valta Michal Valta Mar 2022

Scroll down to read the original version in Czech.

The main difference between Facebook and viaGood

Last week, we heard the news that Facebook would allow posts urging the killing of Putin and Lukashenko in connection with the Russian invasion of Ukraine. According to Reuters, this is implied by internal e-mails from Meta, which operates the Facebook social network.

I have taken the liberty of responding with a brief comparison of the Facebook and viaGood social networks.

Very often, when I talk to someone about our viaGood project, I come across the response, “Aha! So it’s like Facebook, except for …” My answer is that viaGood will NEVER be like Facebook!

The main difference is that viaGood is not designed for EVERYONE, although anyone can use it. Because viaGood is not an impartial tool. If you imagine, on a metaphorical level, that there is a trial for the “right opinion”, then viaGood would be an “advocate of good”. In this case, such an advocate would argue that wishing for and justifying the death of any person in the world is wrong and unacceptable. The other party’s lawyer would say that, in this case, when talking about Putin and Lukashenko (the two dictators who started the war), it is an effective step (opinion, attitude), leading to a possible end to the war and thus to the possible saving of the lives of millions of innocent people. In this metaphorical example, Facebook is just a courtroom that allows the whole trial to take place, enabling people to hear the opinions of both parties. The judge is each of us who sees this discussion.

This is the principal difference between the Facebook and viaGood social networks. Both are online technology tools, but their role is diametrically opposed. This is based on the very essence of their business models – for Facebook, the aim (in our metaphorical example) is “to have as many people in the courtroom as possible and to have the trial going on for as long as possible” (because Facebook projects ads during the trial 😊 ), while viaGood’s aim is to represent the values of good, and ideally to win the whole trial for this party, as soon as possible. That is why last week, in addition to helping people (and especially children) suffering in the Ukraine war, we also added to viaGood the option to PERMANENTLY promote peace and non-violence. This is the role of viaGood. Not to moderate a non-binding discussion, but to provide one party (in the real-life situation, one of many parties) with an effective tool. viaGood will always (and must always) promote non-violence.


Original text (in Czech):

Hlavní rozdíl mezi Facebookem a viaGood

Minulý týden vyšla najevo zpráva, že Facebook v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu povolí výzvy k zabití Putina a Lukašenka. Podle agentury Reuters to vyplývá z interních e-mailů společnosti Meta, která sociální síť Facebook provozuje.

Dovolil jsem si na to zareagovat krátkým srovnáním sociálních sítí Facebook a viaGood.

Velmi často, když s někým mluvím o našem projektu viaGood, se setkávám s reakcí "Aha, takže to je takový jako Facebook, ale pro...". Moje odpověď je, že viaGood NIKDY NEBUDE jako Facebook.

Ten hlavní rozdíl je ten, že viaGood není navržený pro KAŽDÉHO, přestože každý jej může používat. viaGood není totiž nestranný nástroj. Když si představíte v metaforické rovině, že by existoval jakýsi soud o "správný názor", potom viaGood by byl jakýmsi "advokátem dobra". Obhajoval by v tomto případě, že přát si a obhajovat smrt jakéhokoliv člověka na světě je špatné a nepřípustné. Advokát protistrany by říkal, že v tomto případě, kdy jde o Putina a Lukašenka (dva diktátory, kteří zahájili válku), je to efektivní krok (názor, postoj) vedoucí k možnému ukončení války a tím i k možné záchraně životů milionů dalších nevinných lidí. Facebook v tomto metaforickem příkladu je pouze jakousi soudní síni, která umožňuje vést celý soudní proces a povolí názory obou stran. Soudcem je každý z nás, kdo sleduje tuto diskuzi.

Takový je principiální rozdíl mezi Facebookem a sociální sítí viaGood. Oba jsou online technologické nástroje, ale jejich role je diametrálně jiná. Vychází to už ze samé podstaty jejich business modelu - pro Facebook je cílem (v našem metaforickém příkladu) "mít co nejvíce lidí v soudní síni a mít proces co nejdelší" (protože Facebook během soudního procesu promítá reklamy 😊), ale cílem viaGood je zastupovat hodnoty dobra, a ideálně za tuto stranu vyhrát celý proces, a to pokud možno co nejrychleji. I proto jsme minulý týden do viaGood během 48 hodin přidali možnost kromě pomáhání lidem (a hlavně dětem) trpícím na Ukrajině válkou, také možnost TRVALE podporovat mír a nenásilí. Toto je role viaGood. Nikoliv moderovat nezávaznou diskuzi, ale poskytnout jedné straně (v reálné situaci jedné z mnoha stran) efektivní nástroj. viaGood bude vždy (a musí) podporovat nenásilí.